Dopravní podnik Ostrava a.s.
Ústřední dílny Dopravního podniku Ostrava a.s.

Pro muzejní noc v Ostravě Dopravní podnik Ostrava mimořádně zpřístupní místo deponace většiny historických tramvají, které se nachází v areálu ústředních dílen. Při této příležitosti však budou vystaveny i další historické dopravní prostředky ze sbírky městského dopravce.

16:00 – 23:00 Zpřístupnění depozitáře

Pro návštěvníky muzejní noci bude od tramvajové zastávky Dílny DP Ostrava k místu, kde budou vystavena historická vozidla dopravního podniku (v areálu ústředních dílen), jezdit historická tramvaj.

Pěší průchod areálem nebude možný.

Významná data v historii MHD

V roce 2011 uplyne 110 let od elektrifikace tramvajových tratí.

1894 – zahájení MHD v Ostravě
1901 – elektrifikace tramvajových tratí
1930 – zahájení provozu pravidelné autobusové dopravy
1949 – sloučení dopravců a vznik Dopravního podniku města Ostravy
1952 – zahájení provozu trolejbusové dopravy
1996 – transformace na akciovou společnost Dopravní podnik Ostrava

Kontakt:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa: Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava-Martinov
tel.: 59 740 1140
e-mail: dpored@dpo.cz
www: www.dpo.cz