Antikvariát Fiducia

Antikvariát a klub Fiducia

Ostravská muzejní noc
21.5. 17:00 − 22:00

21.5. ve 20:00
Noční šumná procházka od Nádražní ulice po frýdlantskou dráhu a komentovaná prohlídka Šupináče

Noční šumná procházka historika architektury Martina Strakoše bude zaměřena na část Moravské Ostravy, která byla až do počátku 90. let podle oficiálních plánů určena k plošné asanaci a přestavbě v duchu pozdně modernistických architektonických idejí 60. let, rozvíjených a "konzervovaných" po celou dobu normalizace. Projdeme se Nádražní ulicí kolem zachráněných historizujících, secesních a odernistických městských domů až k Janáčkově konzervatoři a Polskému domu, solitérních pozůstatků původní blokové zástavby. Zastavíme se o hranu panelového sídliště, které mělo mít patřičné pokračování směrem k ulici Stodolní. Pak se přesuneme k prvnímu ostravskému hypermarketu, prodejně společnosti Bauhaus, příkladu přenosu periferní stavby do centra města se všemi s tím spojenými problémy. Prohlédneme si sousední památkově chráněný a chátrající areál bývalých městských jatek, dokládající úroveň zájmu a péče o technické památky Ostravy. Následně se ponoříme do prostředí vnitroměstské periferie kolem ulice Stodolní a procházku zakončíme u malého zázraku - starého a ke zboření určeného skladu, přestavěného brněnským týmem architektů s poetickým názvem Létající inženýři (viz www.letajici-inzenyri.cz) pod vedením architekta Tomáše Havlíčka na působivé sídlo firmy NOKO reality s.r.o., zvenčí kryté barevnými šupinami a uvnitř poskytující příjemné prostředí pro práci i odpočinek. Domem
přítomné provede architekt Tomáš Havlíček
Sraz bude ve 20:00 před antikvariátem a klubem Fiducia
Akce se koná ve spolupráci s firmou NOKO reality, s.r.o. a ateliérem Létající inženýři

Aktuální výstavy:

Jaromír Funke − fotografie

Mimořádná výstava fotografií světově významného průkopníka moderní fotografie a vůdčí osobnosti české fotografické avantgardy dvacátých a třicátých let našeho století, zastánce tzv. „čisté fotografie“.

Ondřej Maleček − obrazy

Výstava jednoho z nejpozoruhodnějších talentů současné výtvarné scény. Ondřej Maleček (1977) absolvoval studium v malířském ateliéru (prof. Pavel Nešleha, doc. Stanislav Diviš) Uměleckoprůmyslové školy v Praze, kde studoval v letech 2000-2006. V roce 2006 byl nominován na cenu Start point pro absolventy vysokých uměleckých škol střední Evropy. Stal se spoluzakladatelem malířské generační skupiny Obr. Teoretik umění Jiří Ševčík hodnotil Malečka v textu evropské umělecké soutěže Henkel Art Awards (2009) jako umělce, který: „vybočuje z řady a prokazuje neotřelý humor a hru se zažitými uměleckými postupy... reálným architektonickým prostorům a klasickým uměleckým formám dává novou symboliku a význam“.

Po celou dobu od 18:00 do 22:00 vás ve Fiducii čekají soutěže pro děti i pro dospělé. Výherci mohou získat například soubor pohlednic Ostravské interiéry, katalogy k výstavám, dětské knížky a jiné věcné ceny.

AKCE ANTIKVARIÁTU A KLUBU FIDUCIA V ROCE 2011 PODPORUJÍ: Ministerstvo kultury, Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava Přívoz, Nadace české architektury, Nadace Landek, Česká komora architektů

Kontakty:

Adresa: Nádražní 30 (vchod z Mlýnské),
Ostrava
Tel.: 596 117 312
E-mail: akce@antikfiducia.com
www: www.antikfiducia.com