Hasičské muzeum města Ostravy 9:00–01:00

Ve večerních a nočních hodinách proběhnou ve vnitřních a venkovních prostorách Hasičského muzea města Ostravy prohlídky s průvodci, kteří budou připraveni zpříjemnit návštěvu muzea všem návštěvníkům. Dále bude zařazen bohatý doprovodný program. Průběžná aktualizace programu na webových stránkách hasičského muzea http://muzeum.hzsmsk.cz.

V tento den bude otevírací doba prodloužena do nočních hodin.

17:00 – 24:00 Výstava historické hasičské techniky
Projekce doprovodných filmových materiálů
17:00 – 22:00 Hudební vystoupení cimbálové muziky
17:00 – 21:00 Statická ukázka současné techniky HZS MSK
Ukázky hašení historickou technikou
Soutěže pro děti – trefování terčů proudem vody
z historických stříkaček
Ukázky dálkově řízeného RC modelu průzkumného vrtulníku

Hasičské muzeum města Ostravy

Zajímavé muzeum se nachází od roku 2004 v Ostravě-Přívoze, kde sídlí v secesní budově někdejšího německého sboru dobrovolných hasičů. Na původní secesní dům navazuje moderní přístavba, která citlivě propojuje historický objekt se soudobou architekturou.

Samotnou expozici hasičského muzea tvoří šest částí, které vytváří nejen náhled do historie hasičství, ale také ukázky současné techniky, pracoviště Integrovaného bezpečnostního centra, modelových situací, spolupráce integrovaného záchranného systému a ukázky záchranných prací ve výšce a nad volnou hloubkou. Ve vzájemném spojení vytváří tyto expozice obraz širokého spektra oblastí, které s hasiči souvisí.

Otevírací doba:

celoročně (úterý–pátek) 9:00–17:00 hod.
(sobota) 9:00–13:00 hod.
tramvaj: 1, 2, 8 – zastávka Náměstí Svatopluka Čecha

Kontakt

Hasičské muzeum města Ostravy
Adresa: Zákrejsova 53/3, 702 00 Ostrava-Přívoz
Tel.: 596 136 841
e-mail: muzeum@hzsmsk.cz
www: http://muzeum.hzsmsk.cz