KMO

Knihovna města Ostravy,
příspěvková organizace

Knihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím. Poskytuje knihovnické a informační služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům. V současné době je KMO tvořena ústřední knihovnou a 26 pobočkami v městských částech.

Ostravská muzejní noc 2011
21.5.2011 17:00 − 22:00

17:00 – 22:00 Tradiční služby v netradičním hávu

Nabízíme tradiční služby knihovny nejen v netradičním čase, ale i odění. Možná přijde i věštkyně.

17:00 – 21:00 Knihovnická stezka

Soutěže, hry, zábava v celé knihovně a jako bonus průchod tajemným labyrintem plným pohádkových postav… nejen pro dětské návštěvníky.

17:00 – 20:00 Babylón

Poutavá prezentace národnostních menšin (cizinců) žijících v Ostravě (bubnování, tanec, zpěv, suvenýry). Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Moravskoslezského kraje.

17:00 – 22:00 Žijeme v Ostravě

Poznejte země původu cizinců žijících v Ostravě (výstava fotografií). Ve spolupráci s Centrem na podporu integrace cizinců Moravskoslezského kraje.

18:00 a 20:00 Smolné knihy

Přednáší Bohdan Volejníček alias BoboKing

19:00 – 22:00 Doteky hudby aneb hudební a taneční koktejl

Účinkují studenti Gymnázia Hladnov a regionální interpreti (Alice Krejčí a další)

Kontakt:

Knihovna města Ostravy
Adresa: 28. října 2, 702 00 Ostrava
Tel.: 599 522 612
e-mail: kmo@kmo.cz
www: www.kmo.cz