Kruh

Ostravská muzejní noc 2011
21.5.2011 17:00–22:00 hod.

Odborný výklad k aktuální výstavě Petra Rašky, MgA.

absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru doc. Daniela Balabána

Promítání krátkých dokumentů s výtvarnou tematikou

Každý pátý návštěvník obdrží zdarma katalog OSTRAVA ART 2008 a každý desátý návštěvník obdrží drobnější umělecké dílo.

Kontakt:

Galerie KRUH
Adresa: Zahradní 1, Ostrava 1
(roh ulic Poštovní a Zahradní, 1. patro)
Tel.: 724 123 069
e-mail: evamyszakova@seznam.cz