Důl Michal

Důl Michal je bývalý kamenouhelný důl s jedinečnou kolekcí původních stacionárních elektrických strojů z doby přestavby z počátku 20. století, spojenou s elektrifikací provozu. Expozice je nainstalovaná podle koncepce posledního pracovního dne s důrazem na autenticitu prostředí i detailu. Prohlídka je vedená po stopách horníka, nastupujícího do práce. Areál je prohlášen národní kulturní památkou a je zahrnut do indikativního seznamu České republiky pro zápis do světového kulturního dědictví UNESCO.

Ostravská muzejní noc 2011
21. 5. 2011 21:00−24:00 hodin

21:00−24:00 Prohlídka nasvícené a ozvučené strojovny, nasvíceného parního stroje

Prohlídka ve 21:00, 22:00, 23:00 hodin

Kontakt

Důl Michal
Adresa: ČSA 95/413, 715 00 Ostrava-Michálkovice
Tel.: 596 231 160, 731 425 545
e-mail: dulmichal@ostrava.npu.cz
www: www.dul-michal.cz