Ostravské Muzeum, Příspěvková organizace

17:00 – 19:30 Komentované prohlídky stálých expozic (každých 30 min.)

Uměleckohistorické sbírky, historie Ostravy, etnografie, hornictví, archeologie, paleontologie a geologie, mineralogie, příroda a krajina Ostravska

18:00 Michal Gacka: Památné stromy města Ostravy, přednáška s projekcí

19:30 Kateřina Barcuchová: Historie módy, přednáška s projekcí a ukázkami

17:00 – 19:00 Aktivní naučné programy

Eva Mertová: Poznáváme minerály a zkameněliny pod lupou (geologická expozice)
Zdenka Prymusová: Poznáváme semena a plody (přírodovědná expozice)
Program v přírodovědné expozici bude probíhat i po 19. hodině a doplní jej komorní výstava herbářů dřevin ze sbírek Ostravského muzea.

17:00 – 19:00 Pro rodiče s dětmi

Předvádění interaktivní techniky zalívání přírodnin (semen a částí rostlin) pryskyřicí a vlastní tvorba medailónků

17:00 – 23:00 Vyhlídky z věže staré radnice

Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků věže omezen na 10 osob.

Aktuální výstavy:

5. 4. – 3. 6. Boris Podrecca – Skici, pracovní modely, plakáty,
5. 4. – 3. 6. Pavilon pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy
15. 4. – 17. 7. Dalekáť cesta má! Marné volání!! Karel Hynek Mácha, básník mnoha tváří
15. 4. – 17. 7. Jedinou Pravdu hledal v poušti – výstava
k 120. výročí kněžského svěcení a příchodu do Moravské Ostravy prof. ThDr. Aloise Musila (1868-1944)
4. 5. – 5. 6. Padesát let Zlaté tretry v Ostravě

 

Kontakty:

Adresa: Masarykovo náměstí 1, 728 41 Ostrava
E-mail: muzeum@ostrmuz.cz
www: http://www.ostrmuz.cz
Tel.: 597 578 450, 596 123 760