Slezskoostravská galerie je kulturním zařízením městského obvodu Slezská Ostrava. Vznikla v roce 1998. Nabízí široké spektrum výstav od výtvarného umění, přes architekturu, historii až po fotografii. V galerii probíhají také vernisáže a jiné doprovodné programy k výstavám, koncerty, přednášky a semináře.

Ostravská muzejní noc 2011
21. 5. 2011 17:00–22:00

17:00–22:00 večerní prohlídka výstavy Etiopie očima etnografa. Fotografie Pavla Popelky za zvuků reprodukované africké hudby.

Velkoformátové barevné fotografie byly pořízeny na autorově cestě po Etiopii v listopadu a prosinci roku 2009. Jejich atmosféra nás přivádí do východní Afriky. Snímky jsou doplněné mapou se záznamem putování expedice a autentickými předměty získanými od domorodých kmenů. K výstavě byl knižně vydán „Cestovní deník“ s černobílými reprodukcemi fotografií.

Kontakt:

Slezskoostravská galerie
Adresa: Slezskoostravská radnice, Těšínská 35,
710 16 Slezská Ostrava
Tel.: 599 410 426
E-mail: vvahalikova@slezska.cz
www: www.slezskaostrava.cz