Ostravská muzejní noc 21. 5. 2011
16:00–18:00 hodin

Program:

Na zahradě SUŠ se uskuteční performance divadla Inge Turbína a workshopy malování na obličej, vypalování keramického draka a další zajímavé akce.

Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace je střední odbornou školou s výtvarným zaměřením. Škola vznikla v roce 1990 jako první výtvarně zaměřená střední škola na Ostravsku. Jejím zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. V rámci kmenového oboru 82 Umění a užité umění škola nabízí sedm studijních oborů (užitá fotografie média; užitá malba; propagační výtvarnictví − propagační grafika; propagační výtvarnictví − propagační grafika | animace; propagační výtvarnictví – vědecká kresba a ilustrace; výtvarné zpracování keramiky a porcelánu; tvarování průmyslových výrobků – průmyslový design). Studium na všech oborech SUŠ je čtyřleté a  je ukončováno maturitní zkouškou. V průběhu studia žáci získávají základy pro samostatnou uměleckou práci a předpoklady ke studiu na vysokých školách, zejména s výtvarným zaměřením.

DEJTE MOBILŮM DRUHOU ŠANCI!

Mobilobraní je studentský ekologický projekt, který od dubna do června 2011 realizují žáci SUŠ Ostrava. Jeho cílem je férová recyklace mobilních telefonů.

Víte, že se v ostravských zásuvkách povaluje více než 100 000 starých a nefunkčních telefonů?

V rámci festivalu Ostravská muzejní noc v sobotu 21. května 2011 můžete některé z těchto starých mobilů přinést na místa označená logem Mobilobraní a odevzdat je k recyklaci. Získáte malý dárek a dobrý pocit, že jste udělali správnou věc! Zároveň také podpoříte mladé lidi, kterým není lhostejný osud naší planety.

Sběrná místa: SUŠ Ostrava, Poděbradova 33; Antikvariát a klub Fiducia; Dům kultury města Ostravy, Galerie výtvarného umění v Ostravě Více o projektu na www.mobilobrani.cz

Střední umělecká škola, Ostrava
Adresa: Poděbradova 959/33, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 114 985
e-mail: studijni@sus-ostrava.cz
www: www.sus-ostrava.cz