Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě

Ostravská muzejní noc 2011

Landek Park

Inscenace Operního studia: Bohuslav Martinů – Veselohra na mostě (komická opera o jednom dějství).

Hasičské muzeum

Vystoupení dechového souboru.

Prokešovo náměstí

Vystoupení studentů Fakulty umění, Katedry sólového zpěvu se známými operními áriemi. Ariel Zmuda – Don Giovanni – Serenáda fin ch‘han dal vino (známější jako Šampaňská) / Kateřina Uličná (vystoupení s kytarou) – Deh vieni alla finestra (Don Giovanni) / Martin Kajzar – Santa Lucia, O sole mio / Simona Mrázová, Veronika Holbová – komický duet z opery Lacme. Žesťový soubor studentů Fakulty umění OU zahraje swing (Gershwin).

Planetárium

Vystoupení smyčcového kvarteta.

Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě

Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě je jedinou vysokou uměleckou školou Moravskoslezského regionu, která umožňuje výchovu a vzdělávání mladým talentovaným hudebníkům a výtvarníkům a která spojuje tyto dva druhy umění. Fakulta umění, která vznikla v roce 2007 transformací hudebních a výtvarných oborů Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity, nabízí studium dvou studijních programů – Hudební umění a Výtvarné umění v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. V rámci těchto programů pak otevírá široké spektrum studia mnoha oborů na čtyřech hudebních katedrách (Katedra dechových nástrojů, Katedra klávesových nástrojů, Katedra strunných nástrojů, Katedra sólového zpěvu) a čtyřech výtvarných katedrách (Katedra grafiky a kresby, Katedra intermédií, Katedra malby, Katedra sochařství). Nedílnou součástí jejich odborné přípravy je studium teoretických předmětů na Katedře teorie a dějin umění. Aktuální přehled nabízených a stále rozšiřovaných oborů lze vyhledat na webových stránkách.

Fakulta umění je institucí, která připravuje mladé umělce po praktické i teoretické stránce na to, aby byli v praxi konkurenceschopní v současném uměleckém vývoji. Absolventi se uplatňují jako samostatní tvůrčí umělci, sólisté, členové uměleckých těles a souborů, jako umělecko-koncepční nebo produkční pracovníci ve veřejných kulturních institucích, v rozhlase, televizi, v koncertních agenturách, hudebních vydavatelstvích apod. nebo jako umělecko-pedagogičtí pracovníci uměleckých školách. Fakulta umění proto spolupracuje s dalšími významnými institucemi hudebního i výtvarného života, jakými jsou kupř. Janáčkova filharmonie Ostrava, Dům umění Ostrava, Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě a další.

Výuku zajišťují profesoři, docenti a odborní asistenti erudovaní ve svých oborech, kteří výuku obohacují návštěvami kolegů z jiných uměleckých škol nebo významných uměleckých osobností z České republiky a zahraničí. Fakulta umění pravidelně pořádá rovněž mezinárodní interpretační kurzy ve hře na klarinet a hoboj, koncerty studentů a pedagogů a také výstavy děl pedagogů výtvarné větve. Pedagogové i studenti každoročně reprezentují Ostravskou univerzitu na mnoha významných mezinárodních soutěžích, workshopech, koncertech, festivalech, výstavách a dalších kulturních akcích v České republice i v zahraničí.

Fakulta umění úzce spolupracuje zejména s vysokými školami slezského regionu a příhraničními uměleckými institucemi v Polsku a na Slovensku.

Kontakt:

Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
Adresa: Podlahova 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 597 092 950, 738 512 950
e-mail: info.fu@osu.cz
web: www.fu.osu.cz