Ostravská muzejní noc 2011

v 15.00 hodin budou členové Viridianu v malířských úborech držet na Masarykově náměstí cca 100 m dlouhou látku, na které bude namalována časová osa. Každý, kdo přes náměstí půjde, bude požádán, aby do časové osy vepsal den, který je pro něj nejvýznamnější. Časová osa zájemce povede až k sídlu Střediska pro rozvoj umění Viridian, kde již bude na všechny zájemce čekat bohatý program.
Ve večerní galerii Viridian bude výstava o vzniku a historii Viridianu. Zájemci si budou moci vyzkoušet kresbu nebo malbu zátiší u stojanu, podívat se na tisk grafických listů či nahlédnout do sochařské dílny a pozorovat sochaře při práci.
Od 17.00 do 18.00 bude ve Viridianu malíř, spisovatel a zoolog Ludvík Kunc kreslit zvířata na přání a vysvětlovat hlavní zásady kresby zvířat.
Na děti čeká ve Viridianu obrovský Krteček, se kterým se mohou vyfotografovat, a také omalovánky s kresbami Zdeňka Milera. Děti i dospělí mohou také nakreslit či napsat vzkaz tomuto světoznámému autorovi kreslených filmů o Krtečkovi, kresby i vzkazy budou panu Milerovi předány bezprostředně po akci.
A protože výtvarné vlohy jdou většinou ruku v ruce s vlohami hudebními, všichni, kdo Středisko pro rozvoj umění Viridian navštíví, mají možnost předvést své muzikální nadání - v ateliéru se nachází kromě jiných hudebních nástrojů i klavír, kytara či harmoniku.

Tento program může být rozšířen ještě o další aktivity, v případě deštivého počasí se zapisování do časové osy přesune z Masarykova náměstí do ateliéru Viridia.

Kontakt:

Středisko pro rozvoj umění VIRIDIAN
Adresa: Střelniční 8, 702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 608 315 777, 739 093 206 (ing. Elena Thiemlová)
e-mail: info@viridian.cz
www: www.viridian.cz